Yleiset tiedustelut, luvat, viestintä, ilmoittautumiset

Lisätietoja:

Minna Uusi-Autti     Eila Härkönen       Sirpa Vikström      Aino Ollonen 
Puh. 040-5763901     Puh. 040-7234452    Puh. 040-0484659    Puh. 040-9390775

info@kylamarkkinat.fi

www.kylamarkkinat.fi

Yläkemijoen kylämarkkinat   (facebook linkki)